Zmiany w polityce prorodzinnej

Od 1 stycznia 2016 roku w życie weszły pewne zmiany dotyczące polityki prorodzinnej. Zmiany obejmują system obniżania zasiłku rodzinnego, świadczeń rodzicielskich, karty dużej rodziny czy programu e-pomocy dla rodzin. Przygotowaliśmy dla Was krótkie zestawienie wprowadzonych zmian i nowości dotyczącej rodziny. Zachęcamy Was do zapoznania się z nimi, bo może jeszcze nie wszystko wiecie.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego jest przyznawany osobom, które nie przekroczyły określonego progu dochodowego. Zasiłek był odbierany, w momencie przekroczenia tego progu. Teraz ma się to zmienić dzięki zasadzie „Złotówka za złotówkę”. Zasiłek nie będzie już odbierany, a stopniowo obniżany w stosunku do wzrostu dochodu w rodzinie. Obniżenie będzie obejmowało kwotę, jaka przekracza określone minimum. Przykładowo: od 1 stycznia 2016 próg dochodowy wynosi 674 zł na osobę w rodzinie. Rodzice otrzymują zasiłek w wysokości 500zł. W między czasie podejmują pracę na umowę o dzieło, zlecenie i zarabiają dodatkowe 200zł. Z zasiłku zostanie im odliczone właśnie to 200zł, które dodatkowo zarobili.

Świadczenie rodzicielskie

To największa zmiana, jaka została wprowadzona wraz z nowym rokiem. Przewiduje ona wsparcie w wysokości 1000zł miesięcznie dla osób, które w wyniku skomplikowanej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Z takiego wsparcia mogą skorzystać m.in. osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz osoby pracujące na umowę o dzieło. Takie świadczenie będzie im przysługiwało bez względu na osiągany dochód. Wyrównanie do kwoty 1000zł otrzymają również osoby, których świadczenie rodzicielskie jest niższe. Wsparcie dla rodzin przysługuje przez 52 tygodnie (1 rok) w przypadku jednego dziecka i nawet do 71 tygodni w przypadku wieloraczków. Co ważne, z tego świadczenia mogą skorzystać również rodzice dzieci urodzonych jeszcze przez 1 stycznia 2016 roku. W tym przypadku świadczenie będzie przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do osiągnięcia przez dziecko 1. roku życia. Przykładowo: dziecko urodziło się w czerwcu 2015 roku. 1. Rok osiągnie dopiero w czerwcu 2016, więc rodzic może starać się o wypłacenie wsparcia od stycznia do czerwca 2016 roku. Należy pamiętać o tym, że świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli co najmniej jeden z rodziców już otrzymuje świadczenie macierzyńskie.

Karta dużej rodziny

Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym , które mogą skorzystać z różnych zniżek oferowanych przez instytucje publiczne oraz podmioty prywatne. Do programu przystąpiło już ponad 900 firm, które w sumie oferują zniżki w blisko 8 tys. miejsc. Zniżki dotyczą sklepów spożywczych, zakupu podręczników szkolnych, rachunków telefonicznych, biletów do kin czy muzeów. Dodatkowo dzięki karcie, rodzice, którzy złożą swoje zeznanie podatkowe drogą elektroniczną mogą liczyć na zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok w terminie do 1. miesiąca. Na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina znajdują się wszystkie informacje dotyczące karty oraz wyszukiwarka partnerów akcji.

E-pomoc

Ten program ma przyczynić się do zmniejszenia biurokracji w urzędach. Procedura ubiegania się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy Kartę dużej rodziny będzie mogła się teraz odbywać on-line. Wszystkie dokumenty mogą być złożone drogą elektroniczną z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji na temat wszystkich dostępnych świadczeń, i nie tylko, znajdziecie na stronie przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://rodzina.gov.pl/ .

Artykuły