Fiorino
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu

Jeśli zamówienie jest potrzebne wcześniej- wybierz opcję dostawy PRIORYTET.

 

Regulamin kart podarunkowych


§ 1
1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady sprzedaży i realizacji Kart Podarunkowych.
2. Regulamin dotyczy sklepu internetowego www.fiorino.eu

§ 2
1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
a. Sprzedawca  -FIORINO Izabela Gądek-Pagacz, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bazarowej 6, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5471858541, REGON 072853270
b. Karta Podarunkowa – karta, która uprawnia do obniżenia wartości koszyka o kwotę na którą opiewa.
c. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w sklepie www.fiorino.eu
d. Towar – wszelkie towary zakupione w sklepie www.fiorino.eu 

§3
1. Karta Podarunkowa jest elektronicznym bonem towarowym i nie jest kartą płatniczą.
2. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN.
3. Wartość Karty Podarunkowej każdorazowo określona jest na Karcie Podarunkowej
4. Minimalna wartość Karty Podarunkowej to 100 PLN.
5. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu jej wydania przez okres 12 miesięcy.
6. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w sklepie internetowym www.fiorino.eu

§4
1. Kartę Podarunkową można kupić o określonej wartości w sklepie www.fiorino.eu
2. Karta Podarunkowa wysyłana jest mailowo w formacie PDF na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
3. Karta Podarunkowa wysyłana jest po zapłacie.
4. Na Karcie Podarunkowej znajduje się unikalny kod rabatowy, który poniża wartość koszyka o wybraną kwotę

§5
1. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi oraz wymianie na środki pieniężne.
2. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy.
3. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej (12 miesięcy), płatność kartą nie może być zrealizowana. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
4. Podczas realizacji Karty Podarunkowej podczas finalizacji zamówienia należy w koszyku wpisać indywidualny kod rabatowy znajdujący się na karcie podarunkowej
5. Wartość koszyka zostanie obniżona o równowartość Karty Podarunkowej.
6. Jeżeli wartość koszyka jest niższa niż wartość karty podarunkowej, nie zwracamy różnicy kwotowej.
7. Jeżeli wartość koszyka jest wyższa niż wartość karty podarunkowej, różnicę możesz dopłacić korzystając z dowolnej formy płatności dostępnej w sklepie.
8. Kod znajdujący się na Karcie Podarunkowej może być użyty tylko raz.
9. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi.

§6
1. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (zgubione, skradzione) po ich wydaniu Nabywcy.
3. W wypadku utraty lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia.
4. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

§7
1. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy nowy kod rabatowy odpowiadający cenie Towarów podlegających zwrotowi.

§8
1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w drodze pisemnej, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

§9
1. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Sprzedawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn.
4. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę, na adres info@fiorino.eu

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl